το ρουθούνι-la narice

Come si dice "la narice" in greco?

La traduzione di το ρουθούνι in italiano è la narice. Come si traduce la narice in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ρουθούνι in greco?

"la narice" in greco
το ρουθούνι
to routhoúni
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android