το πρόσωπο-la faccia

Come si dice "la faccia" in greco?

La traduzione di το πρόσωπο in italiano è la faccia. Qual è l'articolo determinativo di πρόσωπο in greco?

La traduzione
το πρόσωπο
to prósopo
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το χείλος
  • το δόντι
  • η γλώσσα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android