το ορφανό-l'orfano

Come si dice "l'orfano" in greco?

La traduzione di το ορφανό in italiano è l'orfano. Come si traduce l'orfano in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ορφανό in greco?

"l'orfano" in greco
το ορφανό
to orfanó
  • η μητέρα
  • ο πατέρας
  • η αδελφή
  • ο αδελφός
  • η κόρη
  • ο γιος
  • η σύζυγος (γυναίκα)
  • ο σύζυγος (άνδρας)
  • η γιαγιά
  • ο παππούς

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android