η κόρη-la figlia

Come si dice "la figlia" in greco?

La traduzione di η κόρη in italiano è la figlia. Qual è l'articolo determinativo di κόρη in greco?

La traduzione
η κόρη
i kóri
  • η μητέρα
  • ο πατέρας
  • η αδελφή
  • ο αδελφός
  • ο γιος
  • η σύζυγος (γυναίκα)
  • ο σύζυγος (άνδρας)
  • η γιαγιά
  • ο παππούς
  • ο εγγονός

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android