το νύχι-l'unghia

Come si dice "l'unghia" in greco?

La traduzione di το νύχι in italiano è l'unghia. Qual è l'articolo determinativo di νύχι in greco?

La traduzione
το νύχι
to nýchi
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android