το νύχι-l'unghia

Come si dice "l'unghia" in greco?

La traduzione di το νύχι in italiano è l'unghia. Come si traduce l'unghia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di νύχι in greco?

"l'unghia" in greco
το νύχι
to nýchi
  • το σώμα
  • το κεφάλι
  • το μπράτσο
  • το πόδι
  • το πρόσωπο
  • το στόμα
  • το χείλος
  • το δόντι
  • η γλώσσα
  • η μύτη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android