το μήλο του Αδάμ-il pomo d'Adamo

Come si dice "il pomo d'Adamo" in greco?

La traduzione di το μήλο του Αδάμ in italiano è il pomo d'Adamo. Come si traduce il pomo d'Adamo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μήλο του Αδάμ in greco?

"il pomo d'Adamo" in greco
το μήλο του Αδάμ
to mílo tou adám
  • το σώμα
  • το κεφάλι
  • το μπράτσο
  • το πόδι
  • το πρόσωπο
  • το στόμα
  • το χείλος
  • το δόντι
  • η γλώσσα
  • η μύτη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android