το εστιατόριο-il ristorante

Come si dice "il ristorante" in greco?

La traduzione di το εστιατόριο in italiano è il ristorante. Qual è l'articolo determinativo di εστιατόριο in greco?

La traduzione
το εστιατόριο
to estiatório
  • το σπίτι
  • το σχολείο
  • ο σιδηροδρομικός σταθμός
  • το νοσοκομείο
  • το ξενοδοχείο
  • το πάρκο
  • η καφετέρια
  • η τράπεζα
  • το εμπορικό κέντρο
  • το στάδιο

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android