το εμπορικό κέντρο-il centro commerciale

Come si dice "il centro commerciale" in greco?

La traduzione di το εμπορικό κέντρο in italiano è il centro commerciale. Come si traduce il centro commerciale in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εμπορικό κέντρο in greco?

"il centro commerciale" in greco
το εμπορικό κέντρο
to emporikó kéntro
  • το σπίτι
  • το σχολείο
  • ο σιδηροδρομικός σταθμός
  • το νοσοκομείο
  • το ξενοδοχείο
  • το πάρκο
  • η καφετέρια
  • η τράπεζα
  • το εστιατόριο
  • το στάδιο

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android