το εισιτήριο-il biglietto

Come si dice "il biglietto" in greco?

La traduzione di το εισιτήριο in italiano è il biglietto. Come si traduce il biglietto in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εισιτήριο in greco?

"il biglietto" in greco
το εισιτήριο
to eisitírio
  • η τέχνη
  • ο πίνακας ζωγραφικής
  • η μουσική
  • το ποίημα
  • η όπερα
  • η γκαλερί
  • το άγαλμα
  • η έκθεση
  • το μπαλέτο
  • η φωτογραφία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android