η τέχνη-l'arte

Come si dice "l'arte" in greco?

La traduzione di η τέχνη in italiano è l'arte. Come si traduce l'arte in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τέχνη in greco?

"l'arte" in greco
η τέχνη
i téchni
  • ο πίνακας ζωγραφικής
  • η μουσική
  • το ποίημα
  • η όπερα
  • η γκαλερί
  • το εισιτήριο
  • το άγαλμα
  • η έκθεση
  • το μπαλέτο
  • η φωτογραφία

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android