οι παππούδες-i nonni

Come si dice "i nonni" in greco?

La traduzione di οι παππούδες in italiano è i nonni. Qual è l'articolo determinativo di παππούδες in greco?

La traduzione
οι παππούδες
oi pappoúdes
  • η μητέρα
  • ο πατέρας
  • η αδελφή
  • ο αδελφός
  • η κόρη
  • ο γιος
  • η σύζυγος (γυναίκα)
  • ο σύζυγος (άνδρας)
  • η γιαγιά
  • ο παππούς

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android