ο ρατσισμός-il razzismo

Come si dice "il razzismo" in greco?

La traduzione di ο ρατσισμός in italiano è il razzismo. Come si traduce il razzismo in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ρατσισμός in greco?

"il razzismo" in greco
ο ρατσισμός
o ratsismós
  • το δικαστήριο
  • ο νόμος
  • το έγκλημα
  • ο φυλακισμένος
  • ο κλέφτης
  • το δακτυλικό αποτύπωμα
  • η αγωγή
  • ο εγκληματίας
  • η δίκη
  • ο αστυνομικός

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android