ο πανικός-il panico

Come si dice "il panico" in greco?

La traduzione di ο πανικός in italiano è il panico. Come si traduce il panico in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di πανικός in greco?

"il panico" in greco
ο πανικός
o panikós
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android