ο λάρυγγας-la gola

Come si dice "la gola" in greco?

La traduzione di ο λάρυγγας in italiano è la gola. Come si traduce la gola in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di λάρυγγας in greco?

"la gola" in greco
ο λάρυγγας
o láryngas
  • το σώμα
  • το κεφάλι
  • το μπράτσο
  • το πόδι
  • το πρόσωπο
  • το στόμα
  • το χείλος
  • το δόντι
  • η γλώσσα
  • η μύτη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android