ο γαλαξίας-la galassia

Come si dice "la galassia" in greco?

La traduzione di ο γαλαξίας in italiano è la galassia. Come si traduce la galassia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di γαλαξίας in greco?

"la galassia" in greco
ο γαλαξίας
o galaxías
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το αστέρι
  • το φεγγάρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • ο μετεωρίτης
  • ο δορυφόρος
  • το ηλιακό σύστημα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android