η γη-la Terra

Come si dice "la Terra" in greco?

La traduzione di η γη in italiano è la Terra. Come si traduce la Terra in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di γη in greco?

"la Terra" in greco
η γη
i gi
  • ο ήλιος
  • το φεγγάρι
  • το αστέρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • το μετέωρο
  • ο δορυφόρος
  • το ηλιακό σύστημα
  • ο γαλαξίας

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android