ο δείκτης-il dito indice

Come si dice "il dito indice" in greco?

La traduzione di ο δείκτης in italiano è il dito indice. Qual è l'articolo determinativo di δείκτης in greco?

La traduzione
ο δείκτης
o deíktis
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android