ο αστεροειδής-l'asteroide

Come si dice "l'asteroide" in greco?

La traduzione di ο αστεροειδής in italiano è l'asteroide. Qual è l'articolo determinativo di αστεροειδής in greco?

La traduzione
ο αστεροειδής
o asteroeidís
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το φεγγάρι
  • το αστέρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • το μετέωρο
  • ο δορυφόρος
  • το ηλιακό σύστημα

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android