ο αστεροειδής-l'asteroide

Come si dice "l'asteroide" in greco?

La traduzione di ο αστεροειδής in italiano è l'asteroide. Come si traduce l'asteroide in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di αστεροειδής in greco?

"l'asteroide" in greco
ο αστεροειδής
o asteroeidís
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το αστέρι
  • το φεγγάρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • ο μετεωρίτης
  • ο δορυφόρος
  • το ηλιακό σύστημα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android