μοναχικός-solitario

Come si dice "solitario" in greco?

La traduzione di μοναχικός in italiano è solitario. Come si traduce solitario in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano.

"solitario" in greco
μοναχικός
monachikós
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android