η τροχιά-l'orbita

Come si dice "l'orbita" in greco?

La traduzione di η τροχιά in italiano è l'orbita. Come si traduce l'orbita in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τροχιά in greco?

"l'orbita" in greco
η τροχιά
i trochiá
  • η γη
  • ο ήλιος
  • το φεγγάρι
  • το αστέρι
  • ο πλανήτης
  • το σύμπαν
  • ο αστροναύτης
  • το μετέωρο
  • ο δορυφόρος
  • το ηλιακό σύστημα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android