η τιμωρία-la punizione

Come si dice "la punizione" in greco?

La traduzione di η τιμωρία in italiano è la punizione. Come si traduce la punizione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di τιμωρία in greco?

"la punizione" in greco
η τιμωρία
i timoría
  • το δικαστήριο
  • ο νόμος
  • το έγκλημα
  • ο φυλακισμένος
  • ο κλέφτης
  • το δακτυλικό αποτύπωμα
  • η αγωγή
  • ο εγκληματίας
  • η δίκη
  • ο αστυνομικός

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android