η προσβολή-l'insulto

Come si dice "l'insulto" in greco?

La traduzione di η προσβολή in italiano è l'insulto. Qual è l'articolo determinativo di προσβολή in greco?

La traduzione
η προσβολή
i prosvolí
  • το δικαστήριο
  • ο νόμος
  • το έγκλημα
  • ο φυλακισμένος
  • ο κλέφτης
  • το δακτυλικό αποτύπωμα
  • η αγωγή
  • ο εγκληματίας
  • η δίκη
  • ο αστυνομικός

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android