η κόρη (ματιού)-la pupilla

Come si dice "la pupilla" in greco?

La traduzione di η κόρη (ματιού) in italiano è la pupilla. Come si traduce la pupilla in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κόρη (ματιού) in greco?

"la pupilla" in greco
η κόρη (ματιού)
i kóri (matioú)
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android