η ικανοποίηση-la soddisfazione

Come si dice "la soddisfazione" in greco?

La traduzione di η ικανοποίηση in italiano è la soddisfazione. Come si traduce la soddisfazione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di ικανοποίηση in greco?

"la soddisfazione" in greco
η ικανοποίηση
i ikanopoíisi
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android