η εμπιστοσύνη-la fiducia

Come si dice "la fiducia" in greco?

La traduzione di η εμπιστοσύνη in italiano è la fiducia. Qual è l'articolo determinativo di εμπιστοσύνη in greco?

La traduzione
η εμπιστοσύνη
i empistosýni
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • δυστυχισμένος
  • συνεπαρμένος
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android