η εμπιστοσύνη-la fiducia

Come si dice "la fiducia" in greco?

La traduzione di η εμπιστοσύνη in italiano è la fiducia. Come si traduce la fiducia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di εμπιστοσύνη in greco?

"la fiducia" in greco
η εμπιστοσύνη
i empistosýni
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η μετάνοια

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android