η θεά-die Göttin

Wie sagt man "die Göttin" auf Griechisch?

Was bedeutet η θεά auf Griechisch? Welchen Artikel hat θεά? Wie spricht man η θεά aus?

Übersetzung
η θεά
i theá
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία

Jetzt herunterladen!

Lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen