η θρησκεία-die Religion

Wie sagt man "die Religion" auf Griechisch?

Was bedeutet η θρησκεία auf Griechisch? Welchen Artikel hat θρησκεία? Wie spricht man η θρησκεία aus?

Übersetzung
η θρησκεία
i thriskeía
  • ο Θεός
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία
  • ο ουρανός

Jetzt herunterladen!

Lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen