η Ημέρα των Ευχαριστιών-das Erntedankfest

Wie sagt man "das Erntedankfest" auf Griechisch?

Was bedeutet η Ημέρα των Ευχαριστιών auf Griechisch? Welchen Artikel hat Ημέρα των Ευχαριστιών? Wie spricht man η Ημέρα των Ευχαριστιών aus?

Übersetzung
η Ημέρα των Ευχαριστιών
i iméra ton efcharistión
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία

Jetzt herunterladen!

Lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen