η αμαρτία-die Sünde

Wie sagt man "die Sünde" auf Griechisch?

Was bedeutet η αμαρτία auf Griechisch? Welchen Artikel hat αμαρτία? Wie spricht man η αμαρτία aus?

Übersetzung
η αμαρτία
i amartía
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία

Jetzt herunterladen!

Lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen