η αλεπού-der Fuchs

Wie sagt man "der Fuchs" auf Griechisch?

Was bedeutet η αλεπού auf Griechisch? Welchen Artikel hat αλεπού? Wie spricht man η αλεπού aus?

Übersetzung
η αλεπού
i alepoú
  • το ζώο
  • ο σκύλος
  • η γάτα
  • το πουλί
  • το λιοντάρι
  • το άλογο
  • η μαϊμού
  • η αγελάδα
  • η αρκούδα
  • ο ελέφαντας

Jetzt herunterladen!

Lerne Griechisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen