το υγρό πιάτων-dishwashing liquid

How to say "dishwashing liquid" in Greek?

What is the Greek word for dishwashing liquid? Learn the Greek translation for "dishwashing liquid" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does το υγρό πιάτων mean? Meaning of το υγρό πιάτων is dishwashing liquid in English. What is the article of υγρό πιάτων?

Greek Translation for "dishwashing liquid"
το υγρό πιάτων
to ygró piáton
  • το πιρούνι
  • το κουτάλι
  • το μαχαίρι
  • το πιάτο
  • η κουζίνα
  • το μπουκάλι
  • ο φούρνος
  • το ψυγείο
  • η ηλεκτρική κουζίνα
  • ο φούρνος μικροκυμάτων

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App