ο Οκτώβριος-October

How to say "October" in Greek?

What is the Greek word for October? Learn the Greek translation for "October" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο Οκτώβριος mean? Meaning of ο Οκτώβριος is October in English. What is the article of Οκτώβριος?

Greek Translation for "October"
ο Οκτώβριος
o októvrios
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • η Παρασκευή
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App