η Παρασκευή-Friday

How to say "Friday" in Greek?

What is the Greek word for Friday? Learn the Greek translation for "Friday" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η Παρασκευή mean? Meaning of η Παρασκευή is Friday in English. What is the article of Παρασκευή?

Greek Translation for "Friday"
η Παρασκευή
i paraskeví
  • η Δευτέρα
  • η Τρίτη
  • η Τετάρτη
  • η Πέμπτη
  • το Σάββατο
  • η Κυριακή
  • ο Ιανουάριος
  • ο Φεβρουάριος
  • ο Μάρτιος
  • ο Απρίλιος

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App