ο ιερέας-priest

How to say "priest" in Greek?

Meaning of ο ιερέας is priest in English. What is the article of ιερέας?

Greek Translation
ο ιερέας
o ieréas
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • ο πάπας
  • η μυθολογία

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App