ο πάπας-pope

How to say "pope" in Greek?

Meaning of ο πάπας is pope in English. What is the article of πάπας?

Greek Translation
ο πάπας
o pápas
  • ο Θεός
  • η θρησκεία
  • ο Χριστιανός
  • ο Μουσουλμάνος
  • ο Βουδιστής
  • το τζαμί
  • η εκκλησία
  • ο καθεδρικός
  • η μυθολογία
  • ο ουρανός

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App