ο ενθουσιασμός-excitement

How to say "excitement" in Greek?

What is the Greek word for excitement? Learn the Greek translation for "excitement" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο ενθουσιασμός mean? Meaning of ο ενθουσιασμός is excitement in English. What is the article of ενθουσιασμός?

Greek Translation for "excitement"
ο ενθουσιασμός
o enthousiasmós
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η εμπιστοσύνη

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App