ο δυναμίτης-dynamite

How to say "dynamite" in Greek?

Meaning of ο δυναμίτης is dynamite in English. What is the article of δυναμίτης?

Greek Translation
ο δυναμίτης
o dynamítis
  • ο πόλεμος
  • η ειρήνη
  • ο στρατός
  • ο εχθρός
  • ο στρατιώτης
  • ο ιππότης
  • ο παγκόσμιος πόλεμος
  • ο πύραυλος
  • το τανκ
  • το όπλο

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App