η εμπιστοσύνη-trust

How to say "trust" in Greek?

What is the Greek word for trust? Learn the Greek translation for "trust" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η εμπιστοσύνη mean? Meaning of η εμπιστοσύνη is trust in English. What is the article of εμπιστοσύνη?

Greek Translation for "trust"
η εμπιστοσύνη
i empistosýni
  • χαρούμενος
  • λυπημένος
  • κουρασμένος
  • θυμωμένος
  • ντροπαλός
  • η αγάπη
  • ο φόβος
  • ο θυμός
  • η ελπίδα
  • η μετάνοια

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App