Historia

Kinesiska Ord för "Historia"

25 ord
国王
guówáng
Vänd
国王-kung svg
国王
guówáng
kung
Höger pil
1 / 25
 • 国王
  guówáng
  kung
 • 女王
  nǚwáng
  drottning
 • 公主
  gōngzhǔ
  prinsessa
 • 王子
  wángzǐ
  prins
 • 历史
  lìshǐ
  historia
 • 骑士
  qíshì
  riddare
 • 王国
  wángguó
  imperium
 • 皇帝
  huángdì
  kejsare
 • 文明
  wénmíng
  civilisation
 • 冰期
  bīngqí
  istid
 • 王位
  wángwèi
  tron
 • 殖民地
  zhímíndì
  koloni
 • 武士阶级
  wǔshì jiējí
  samuraj
 • 地牢
  dìláo
  fängelsehåla
 • 时代
  shídài
  era
 • 祖先
  zǔxiān
  förfader
 • 世纪
  shìjì
  århundrade
 • 独裁者
  dúcái zhě
  diktator
 • 人权
  rénquán
  mänskliga rättigheter
 • 化石
  huàshí
  fossil
 • 神话
  shénhuà
  myt
 • 革命
  gémìng
  revolution
 • 社会主义
  shèhuì zhǔyì
  socialism
 • 资本主义
  zīběn zhǔyì
  kapitalism
 • 民主
  mínzhǔ
  demokrati

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen