Geografi och natur

Kinesiska Ord för "Geografi och natur"

50 ord
shān
Vänd
山-berg svg
shān
berg
Höger pil
1 / 50
 • shān
  berg
 • flod
 • sjö
 • dǎo
  ö
 • 森林
  sēnlín
  skog
 • hǎi
  hav
 • 海洋
  hǎiyáng
  ocean
 • 洞穴
  dòngxué
  grotta
 • 大陆
  dàlù
  kontinent
 • 亚洲
  yàzhōu
  Asien
 • 非洲
  fēizhōu
  Afrika
 • 欧洲
  ōuzhōu
  Europa
 • 南极洲
  nánjízhōu
  Antarktis
 • běi
  norr
 • nán
  söder
 • 西方
  xīfāng
  väst
 • 东方
  dōngfāng
  öst
 • 西北
  xīběi
  nordväst
 • 西南
  xīnán
  sydväst
 • 东北
  dōngběi
  nördöst
 • 东南
  dōngnán
  sydöst
 • 南极
  nánjí
  sydpolen
 • 北极
  běijí
  Nordpolen
 • 中东
  zhōngdōng
  Mellanöstern
 • 冰山
  bīngshān
  isberg
 • 山丘
  shān qiū
  kulle
 • dal
 • 沙漠
  shāmò
  öken
 • 地平线
  dìpíngxiàn
  horisont
 • 纬度
  wěidù
  latitud
 • 经度
  jīngdù
  longitud
 • 悬崖
  xuányá
  klippa
 • 赤道
  chìdào
  ekvator
 • 池塘
  chítáng
  damm
 • 潮汐
  cháoxī
  tidvatten
 • 小溪
  xiǎo xī
  bäck
 • 丛林
  cónglín
  djungel
 • 火山
  huǒshān
  vulkan
 • 瀑布
  pùbù
  vattenfall
 • 熔岩
  róngyán
  lava
 • 沼泽
  zhǎozé
  träsk
 • 国家
  guójiā
  land
 • 首都
  shǒudū
  huvudstad
 • 自然
  zìrán
  natur
 • 月光
  yuèguāng
  månsken
 • 满月
  mǎnyuè
  fullmåne
 • 地形
  dìxíng
  terräng
 • 全球变暖
  quánqiú biàn nuǎn
  global uppvärmning
 • 气候
  qìhòu
  klimat
 • 污染
  wūrǎn
  förorening

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen