Профессии

Украинские слова по темам "Профессии"

90 слова
вчитель
vchytel
Перевернуть
вчитель-учи́тель svg
вчитель
vchytel
учи́тель
Правая стрелка
1 / 90
 • вчитель
  vchytel
  учи́тель
 • пілот
  pilot
  пило́т
 • суддя
  suddia
  Судья́
 • торговець
  torhovets
  Продаве́ц
 • архітектор
  arkhitektor
  архите́ктор
 • поліцейський
  politseiskyi
  полице́йский
 • офіціант
  ofitsiant
  Официа́нт
 • фотограф
  fotohraf
  Фото́граф
 • інженер
  inzhener
  инжене́р
 • журналіст
  zhurnalist
  журнали́ст
 • художник
  khudozhnyk
  худо́жник
 • пекар
  pekar
  Пе́карь
 • медсестра
  medsestra
  Медсестра́
 • юрист
  yuryst
  адвока́т
 • солдат
  soldat
  солда́т
 • бухгалтер
  bukhhalter
  бухга́лтер
 • актор
  aktor
  актёр
 • актриса
  aktrysa
  Актри́са
 • стоматолог
  stomatoloh
  Стомато́лог
 • пожежник
  pozhezhnyk
  Пожа́рный
 • фермер
  fermer
  фе́рмер
 • менеджер
  menedzher
  ме́неджер
 • садівник
  sadivnyk
  садо́вник
 • перукар
  perukar
  парикма́хер
 • флорист
  floryst
  флори́ст
 • електрик
  elektryk
  эле́ктрик
 • економіст
  ekonomist
  экономи́ст
 • фармацевт
  farmatsevt
  Апте́карь
 • будівельник
  budivelnyk
  строи́тель
 • м'ясник
  miasnyk
  мясни́к
 • домогосподарка
  domohospodarka
  домохозя́йка
 • кінооператор
  kinooperator
  киноопера́тор
 • няня
  niania
  ня́ня
 • слюсар
  sliusar
  сле́сарь
 • бібліотекар
  bibliotekar
  библиоте́карь
 • окуліст
  okulist
  о́птик
 • рятувальник
  riatuvalnyk
  Спаса́тель
 • столяр
  stoliar
  Пло́тник
 • лікар
  likar
  Врач
 • співак
  spivak
  певе́ц
 • автор
  avtor
  А́втор
 • модель
  model
  моде́ль
 • репортер
  reporter
  репортёр
 • ветеринар
  veterynar
  Ветерина́р
 • гінеколог
  hinekoloh
  Гинеко́лог
 • перекладач
  perekladach
  Перево́дчик
 • астронавт
  astronavt
  Космона́вт
 • сантехнік
  santekhnik
  санте́хник
 • листоноша
  lystonosha
  Почтальо́н
 • бармен
  barmen
  Ба́рмен
 • кравець
  kravetsʹ
  портно́й
 • музикант
  muzykant
  музыка́нт
 • секретарка
  sekretarka
  секрета́рь
 • вчений
  vchenyi
  учёный
 • інвестор
  investor
  вкла́дчик
 • танцюристка
  tantsyurýstka
  танцо́вщи́ца
 • пастух
  pastukh
  Пасту́х
 • гітарист
  hitaryst
  гитари́ст
 • технік
  tekhnik
  Те́хник
 • композитор
  kompozytor
  компози́тор
 • консультант
  konsultant
  консульта́нт
 • провідник
  providnyk
  конду́ктор
 • хірург
  khirurh
  Хиру́рг
 • акушерка
  akusherka
  Повиту́ха
 • рибак
  rybak
  Рыба́к
 • директор школи
  dyrektor shkoly
  дире́ктор шко́лы
 • лісник
  lisnyk
  Ре́йнджер
 • секретар
  sekretar
  портье́
 • терапевт
  terapevt
  Терапе́вт
 • посол
  posol
  Посо́л
 • політик
  polityk
  поли́тик
 • бізнесмен
  biznesmen
  Предпринима́тель
 • акробат
  akrobat
  акроба́т
 • дизайнер
  dyzainer
  диза́йнер
 • каскадер
  kaskader
  каскадёр
 • тюремний охоронець
  tiuremnyi okhoronets
  тюре́мная охра́на
 • шеф-повар
  shef-povar
  Шеф-по́вар
 • фокусник
  fokusnyk
  Волше́бник
 • охоронець
  okhoronets
  Телохрани́тель
 • психіатр
  psykhiatr
  Психиа́тр
 • підприємець
  pidpryiemets
  предпринима́тель
 • розробник програмного забезпечення
  rozrobnyk prohramnoho zabezpechennia
  разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
 • астроном
  astronom
  астроно́м
 • касир
  kasyr
  Касси́р
 • шахтар
  shakhtar
  шахтёр
 • поет
  poet
  поэ́т
 • декан
  dekan
  Дека́н
 • стюардеса
  stiuardesa
  стюарде́сса
 • професор
  profesor
  профе́ссор
 • аналітик
  analityk
  анали́тик

Посмотреть Другие Украинские Слова по Темам

Скачайте Tobo Украинский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые украинские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App