Здоровье и фитнес

Украинские слова по темам "Здоровье и фитнес"

82 слова
алергія
alerhiia
Перевернуть
алергія-аллерги́я svg
алергія
alerhiia
аллерги́я
Правая стрелка
1 / 82
 • алергія
  alerhiia
  аллерги́я
 • головний біль
  holovnyi bil
  Головна́я боль
 • діабет
  diabet
  диабе́т
 • грип
  hryp
  Грипп
 • діарея
  diareia
  поно́с
 • сироп від кашлю
  syrop vid kashliu
  Сиро́п от ка́шля
 • зубна біль
  zubna bil
  зубна́я боль
 • пігулка
  pihulka
  табле́тка
 • ліки
  liky
  Лека́рство
 • інфаркт
  infarkt
  инфа́ркт
 • іму́нна систе́ма
  imunna systema
  имму́нная систе́ма
 • депресія
  depresiia
  депре́ссия
 • антибіотик
  antybiotyk
  антибио́тик
 • знеболювальне
  zneboliuvalne
  болеутоля́ющее
 • розтягнення зв'язок
  roztiahnennia zviazok
  растяже́ние свя́зок
 • лихоманка
  lykhomanka
  Жар
 • кашель
  kashel
  Ка́шель
 • операція
  operatsiia
  Опера́ция
 • дієта
  diieta
  Дие́та
 • терапія
  terapiia
  терапи́я
 • синдром
  syndrom
  синдро́м
 • безсоння
  bezsonnia
  бессо́нница
 • вірус
  virus
  Ви́рус
 • бактерія
  bakteriia
  бакте́рия
 • астма
  astma
  а́стма
 • сонячний опік
  soniachnyi opik
  со́лнечный ожо́г
 • вітамін
  vitamin
  витами́н
 • рецепт
  retsept
  реце́пт
 • біль у животі
  bilʹ u zhyvoti
  боль в животе
 • хвороба
  khvoroba
  Боле́знь
 • шприц
  shpryts
  шприц
 • адреналін
  adrenalin
  адренали́н
 • сонячний удар
  soniachnyi udar
  Со́лнечный уда́р
 • діагноз
  diahnoz
  Диа́гноз
 • брекети
  brekety
  бре́кеты
 • біль у горлі
  bil u horli
  больно́е го́рло
 • біль
  bil
  боль
 • лейкопластир
  leikoplastyr
  пла́стырь
 • метаболізм
  metabolizm
  метаболи́зм
 • ожиріння
  ozhyrinnia
  ожире́ние
 • гормон
  hormon
  гормо́н
 • мінерал
  mineral
  минера́л
 • параноїя
  paranoyiya
  парано́йя
 • рак
  rak
  рак
 • апетит
  apetyt
  Аппети́т
 • вагітність
  vahitnist
  бере́менность
 • галюцинація
  halyutsynatsiya
  галлюцина́ция
 • рана
  rana
  ра́на
 • пухлина
  pukhlyna
  о́пухоль
 • пацієнт
  patsiient
  Пацие́нт
 • аборт
  abort
  або́рт
 • холестерин
  kholesteryn
  холестери́н
 • туберкульоз
  tuberkuloz
  туберкулёз
 • шрам
  shram
  Шрам
 • реабілітація
  reabilitatsiia
  реабилита́ция
 • травма
  travma
  тра́вма
 • лікування
  likuvannia
  лече́ние
 • клініка
  klinika
  кли́ника
 • медитація
  medytatsiia
  медита́ция
 • втома
  vtoma
  Уста́лость
 • стетоскоп
  stetoskop
  стетоско́п
 • костиль
  kostyl
  косты́ль
 • синець
  synets
  Синя́к
 • симптом
  symptom
  симпто́м
 • пульс
  puls
  пульс
 • пов'язка
  poviazka
  Повя́зка
 • карантин
  karantyn
  каранти́н
 • лупа
  lupa
  пе́рхоть
 • серцебиття
  sertsebyttia
  Сердцебие́ние
 • дихання
  dykhannia
  дыха́ние
 • сила
  syla
  си́ла
 • бігова доріжка
  bihova dorizhka
  бегова́я доро́жка
 • боксерська груша
  bokserska hrusha
  Боксёрская гру́ша
 • вправа
  vprava
  Упражне́ние
 • аеробіка
  aerobika
  аэробика
 • м'яз
  miaz
  мы́шца
 • суглоб
  suhlob
  Суста́в
 • велоспорт
  velosport
  езда́ на велосипе́де
 • відновлення
  vidnovlennia
  Восстановле́ние
 • тренування
  trenuvannia
  трениро́вка
 • ультразвук
  ultrazvuk
  Ультразву́к
 • здоров'я
  zdorovia
  Здоро́вье

Посмотреть Другие Украинские Слова по Темам

Скачайте Tobo Украинский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые украинские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App