Polityka

"Polityka" słówka po rosyjsku

40 słowa
дикта́тор
diktátor
Odwróć
дикта́тор-dyktator svg
дикта́тор
diktátor
dyktator
Strzałka w prawo
1 / 40
 • дикта́тор
  diktátor
  dyktator
 • Голосова́ние
  Golosovánie
  wybory
 • парла́мент
  parláment
  parlament
 • речь
  rech
  przemówienie
 • проте́ст
  protést
  Protest
 • кандида́т
  kandidát
  kandydat
 • конфли́кт
  konflíkt
  Konflikt
 • Деба́ты
  Debáti
  Debata
 • демокра́тия
  demokrátiya
  demokracja
 • Движе́ние
  Dvizhénie
  Ruch
 • избира́тель
  izbirátel
  wyborca
 • мэр
  mer
  Burmistrz
 • Поли́тика
  Polítika
  Polityka
 • комите́т
  komitét
  Komitet
 • капитали́зм
  kapitalízm
  kapitalizm
 • кри́зис
  krízis
  Kryzys
 • сою́зник
  soyúznik
  Sprzymierzeniec
 • мини́стр
  minístr
  Minister
 • губерна́тор
  gubernátor
  Gubernator
 • президе́нт
  prezidént
  prezydent
 • Сена́тор
  Senátor
  Senator
 • Прави́тельство
  Pravítelstvo
  rząd
 • коммуни́зм
  kommunízm
  komunizm
 • социали́зм
  sotsialízm
  socjalizm
 • меньшинство́
  menshinstvó
  mniejszość
 • большинство́
  bolshinstvó
  większość
 • мяте́ж
  myatézh
  zamieszki
 • госуда́рственный переворо́т
  gosudárstvennii perevorót
  zamach stanu
 • револю́ция
  revolyútsiya
  Rewolucja
 • Респу́блика
  Respúblika
  Republika
 • Коро́ль
  Koról
  król
 • Короле́ва
  Koroléva
  królowa
 • дворе́ц
  dvoréts
  pałac
 • свобо́да
  svobóda
  wolność
 • поли́ция
  polítsiya
  policja
 • а́рмия
  ármiya
  armia
 • импе́рия
  impériya
  imperium
 • конститу́ция
  konstitútsiya
  konstytucja
 • зако́н
  zakón
  prawo
 • фемини́зм
  feminízm
  feminizm

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!