Liczby

"Liczby" słówka po rosyjsku

43 słowa
ноль
nol
Odwróć
ноль-zero svg
ноль
nol
zero
Strzałka w prawo
1 / 43
 • ноль
  nol
  zero
 • оди́н
  Odín
  Jeden
 • два
  dva
  dwa
 • три
  tri
  trzy
 • четы́ре
  chetíre
  cztery
 • пять
  pyat
  pięć
 • шесть
  shest
  sześć
 • семь
  sem
  siedem
 • во́семь
  vósem
  osiem
 • де́вять
  dévyat
  dziewięć
 • де́сять
  désyat
  dziesięć
 • оди́ннадцать
  odínnadtsat
  jedenaście
 • двена́дцать
  dvenádtsat
  dwanaście
 • трина́дцать
  trinádtsat
  trzynaście
 • четы́рнадцать
  chetírnadtsat
  czternaście
 • пятна́дцать
  pyatnádtsat
  piętnaście
 • шестна́дцать
  shestnádtsat
  szesnaście
 • семна́дцать
  semnádtsat
  siedemnaście
 • восемна́дцать
  vosemnádtsat
  osiemnaście
 • девятна́дцать
  devyatnádtsat
  dziewiętnaście
 • два́дцать
  dvádtsat
  dwadzieścia
 • два́дцать оди́н
  dvádtsat odín
  dwadzieścia jeden
 • два́дцать две
  dvádtsat dve
  dwadzieścia dwa
 • два́дцать три
  dvádtsat tri
  dwadzieścia trzy
 • два́дцать четы́ре
  dvádtsat chetíre
  dwadzieścia cztery
 • два́дцать пять
  dvádtsat pyat
  dwadzieścia pięć
 • два́дцать шесть
  dvádtsat shest
  dwadzieścia sześć
 • два́дцать семь
  dvádtsat sem
  dwadzieścia siedem
 • два́дцать во́семь
  dvádtsat vósem
  dwadzieścia osiem
 • два́дцать де́вять
  dvádtsat dévyat
  dwadzieścia dziewięć
 • три́дцать
  trídtsat
  trzydzieści
 • со́рок
  sórok
  czterdzieści
 • пятьдеся́т
  pyatdesyát
  pięćdziesiąt
 • шестьдеся́т
  shestdesyát
  sześćdziesiąt
 • се́мьдесят
  sémdesyat
  siedemdziesiąt
 • во́семьдесят
  vósemdesyat
  osiemdziesiąt
 • девяно́сто
  devyanósto
  dziewięćdziesiąt
 • сто
  sto
  sto
 • ты́сяча
  tísyacha
  tysiąc
 • де́сять ты́сяч
  désyat tísyach
  dziesięć tysięcy
 • сто ты́сяч
  sto tísyach
  sto tysięcy
 • миллио́н
  millión
  milion
 • миллиа́рд
  milliárd
  miliard

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!