Nauki

"Nauki" słówka po rosyjsku

40 słowa
кле́тка
klétka
Odwróć
кле́тка-Komórka svg
кле́тка
klétka
Komórka
Strzałka w prawo
1 / 40
 • кле́тка
  klétka
  Komórka
 • гене́тика
  genétika
  genetyka
 • ген
  gen
  Gen
 • ткань
  tkan
  Tkanka
 • бело́к
  belók
  proteina
 • Ископа́емое
  Iskopáemoe
  Skamielina
 • среда́ обита́ния
  sredá obitániya
  siedlisko
 • классифика́ция
  klassifikátsiya
  klasyfikacja
 • мута́ция
  mutátsiya
  mutacja
 • моле́кула
  molékula
  cząsteczka
 • нау́ка
  naúka
  nauka
 • Реа́кция
  Reáktsiya
  Reakcja
 • си́ла тя́жести
  síla tyázhesti
  Grawitacja
 • газ
  gaz
  Gaz
 • Откры́тие
  Otkrítie
  Odkrycie
 • Жи́дкость
  Zhídkost
  Ciecz
 • Магни́т
  Magnít
  Magnes
 • радиоакти́вность
  radioaktívnost
  radioaktywność
 • лаборато́рия
  laboratóriya
  Laboratorium
 • части́ца
  chastítsa
  cząsteczka
 • Вещество́
  Veshchestvó
  Substancja
 • излуче́ние
  izluchénie
  Promieniowanie
 • гипо́теза
  gipóteza
  hipoteza
 • иссле́дователь
  isslédovatel
  badacz
 • отраже́ние
  otrazhénie
  Odbicie
 • биоло́гия
  biológiya
  biologia
 • хи́мия
  khímiya
  chemia
 • Фи́зика
  Fízika
  Fizyka
 • геоло́гия
  geológiya
  geologia
 • эне́ргия
  enérgiya
  energia
 • едини́ца
  yedinítsa
  jednostka
 • тео́рия
  teóriya
  Teoria
 • Анато́мия
  Anatómiya
  Anatomia
 • органи́зм
  organízm
  organizm
 • свет
  svet
  światło
 • иссле́дование
  isslédovanie
  Badania
 • микроско́п
  mikroskóp
  mikroskop
 • Телеско́п
  Teleskóp
  Teleskop
 • Вселе́нная
  Vselénnaya
  wszechświat
 • учёный
  uchyonii
  Naukowiec

Inne rosyjskie listy słownictwa

Pobierz aplikację Tobo Rosyjski!

Naucz się popularnych rosyjskich słów i wymowy dzięki grom!

Pobierz aplikację Tobo IOS!Pobierz aplikację Tobo Android!