Getallen

"Getallen" Thematische woordenschat Russisch

43 woorden
ноль
Flip
ноль-nul svg
ноль
nul
Pijl naar rechts
1 / 43
 • ноль
  nul
 • оди́н
  een
 • два
  twee
 • три
  drie
 • четы́ре
  vier
 • пять
  vijf
 • шесть
  zes
 • семь
  zeven
 • во́семь
  acht
 • де́вять
  negen
 • де́сять
  tien
 • оди́ннадцать
  elf
 • двена́дцать
  twaalf
 • трина́дцать
  dertien
 • четы́рнадцать
  veertien
 • пятна́дцать
  vijftien
 • шестна́дцать
  zestien
 • семна́дцать
  zeventien
 • восемна́дцать
  achttien
 • девятна́дцать
  negentien
 • два́дцать
  twintig
 • два́дцать оди́н
  eenentwintig
 • два́дцать две
  tweeëntwintig
 • два́дцать три
  drieëntwintig
 • два́дцать четы́ре
  vierentwintig
 • два́дцать пять
  vijfentwinitig
 • два́дцать шесть
  zesentwintig
 • два́дцать семь
  zevenentwintig
 • два́дцать во́семь
  achtentwintig
 • два́дцать де́вять
  negenentwintig
 • три́дцать
  dertig
 • со́рок
  veertig
 • пятьдеся́т
  vijftig
 • шестьдеся́т
  zestig
 • се́мьдесят
  zeventig
 • во́семьдесят
  tachtig
 • девяно́сто
  negentig
 • сто
  honderd
 • ты́сяча
  duizend
 • де́сять ты́сяч
  tienduizend
 • сто ты́сяч
  honderdduizend
 • миллио́н
  miljoen
 • миллиа́рд
  miljard

Andere woordenlijsten in het Russisch

Tobo app downloaden om Russische woorden te leren

Leer de meest gebruikte Russische woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden