Wiskunde en meetkunde

"Wiskunde en meetkunde" Thematische woordenschat Russisch

27 woorden
у́гол
Flip
у́гол-hoek svg
у́гол
hoek
Pijl naar rechts
1 / 27
 • у́гол
  hoek
 • Круг
  cirkel
 • Квадра́т
  vierkant
 • Прямоуго́льник
  rechthoek
 • ли́ния
  lijn
 • очко́
  punt
 • диа́метр
  diameter
 • ра́диус
  radius
 • объём
  volume
 • пятиуго́льник
  vijfhoek
 • сфе́ра
  bol
 • Ко́нус
  kegel
 • Цили́ндр
  cilinder
 • Треуго́льник
  driehoek
 • геоме́трия
  geometrie
 • Че́тверть
  kwart
 • Крива́я
  curve
 • Сре́дний
  gemiddelde
 • проце́нт
  procent
 • Куб
  kubus
 • многоуго́льник
  veelhoek
 • Плюс
  plus
 • квадра́тный ко́рень
  vierkantswortel
 • фо́рма
  vorm
 • э́ллипс
  ellips
 • су́мма
  som
 • Пирами́да
  piramide

Andere woordenlijsten in het Russisch

Tobo app downloaden om Russische woorden te leren

Leer de meest gebruikte Russische woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden