Beroepen

"Beroepen" Thematische woordenschat Chinees

89 woorden
老师
lǎoshī
Flip
老师-leraar svg
老师
lǎoshī
leraar
Pijl naar rechts
1 / 89
 • 老师
  lǎoshī
  leraar
 • 飞行员
  fēixíngyuán
  piloot
 • 医生
  yīshēng
  dokter
 • 建筑师
  jiànzhú shī
  architect
 • 律师
  lǜshī
  advocaat
 • 警察
  jǐngchá
  politieagent
 • 歌手
  gēshǒu
  zanger
 • 服务员
  fúwùyuán
  ober
 • 摄影师
  shèyǐng shī
  fotograaf
 • 工程师
  gōngchéngshī
  ingenieur
 • 记者
  jìzhě
  journalist
 • 艺术家
  yìshùjiā
  kunstenaar
 • 面包师
  miànbāo shī
  bakker
 • 药剂师
  yàojì shī
  apotheker
 • 政治家
  zhèngzhì jiā
  politicus
 • 商人
  shāngrén
  zakenman
 • 演员
  yǎnyuán
  acteur
 • 女演员
  nǚ yǎnyuán
  actrice
 • 科学家
  kēxuéjiā
  wetenschapper
 • 牙医
  yáyī
  tandarts
 • 法官
  fǎguān
  rechter
 • 卖家
  màijiā
  verkoper
 • 护士
  hùshì
  verpleegster
 • 士兵
  shìbīng
  soldaat
 • 会计师
  kuàijìshī
  accountant
 • 消防员
  xiāofáng yuán
  brandweerman
 • 农民
  nóngmín
  boer
 • 经理
  jīnglǐ
  manager
 • 园丁
  yuándīng
  tuinman
 • 理发师
  lǐfǎ shī
  kapper
 • 花商
  huā shāng
  bloemist
 • 电工
  diàngōng
  elektricien
 • 经济学家
  jīngjì xué jiā
  econoom
 • 建筑工人
  jiànzhú gōngrén
  bouwvakker
 • 屠夫
  túfū
  slager
 • 家庭主妇
  jiātíng zhǔfù
  huisvrouw
 • 保姆
  bǎomǔ
  oppas
 • 锁匠
  suǒ jiàng
  slotenmaker
 • 图书管理员
  túshū guǎnlǐ yuán
  bibliothecaris
 • 验光师
  yànguāng shī
  opticien
 • 救生员
  jiùshēng yuán
  badmeester
 • 木匠
  mùjiàng
  timmerman
 • 作者
  zuòzhě
  schrijver
 • 模特
  mótè
  model
 • 兽医
  shòuyī
  dierenarts
 • 妇科医生
  fùkē yīshēng
  gynaecoloog
 • 译者
  yì zhě
  vertaler
 • 宇航员
  yǔháng yuán
  astronaut
 • 水管工
  shuǐ guǎn gōng
  loodgieter
 • 邮递员
  yóudìyuán
  postbode
 • 调酒师
  tiáo jiǔ shī
  barman
 • 裁缝
  cáiféng
  kleermaker
 • 音乐家
  yīnyuè jiā
  muzikant
 • 画家
  huàjiā
  schilder
 • 秘书
  mìshū
  secretaresse
 • 投资者
  tóuzī zhě
  investeerder
 • 舞者
  wǔ zhě
  danseres
 • 牧羊人
  mùyáng rén
  herder
 • 吉他手
  jítā shǒu
  gitarist
 • 技术员
  jìshù yuán
  technicus
 • 作曲家
  zuòqǔ jiā
  componist
 • 顾问
  gùwèn
  adviseur
 • 列车长
  lièchē zhǎng
  conducteur
 • 外科医生
  wàikē yīshēng
  chirurg
 • 助产士
  zhùchǎnshì
  verloskundige
 • 渔夫
  yúfū
  visser
 • 校长
  xiàozhǎng
  schoolhoofd
 • 游侠
  yóuxiá
  boswachter
 • 接待员
  jiēdài yuán
  receptioniste
 • 治疗师
  zhìliáo shī
  therapeut
 • 大使
  dàshǐ
  ambassadeur
 • 杂技演员
  zájì yǎnyuán
  acrobaat
 • 设计师
  shèjì shī
  ontwerper
 • 替身演员
  tìshēn yǎnyuán
  stuntman
 • 狱警
  yùjǐng
  gevangenisbewaker
 • 厨师
  chúshī
  chef-kok
 • 魔术师
  móshù shī
  goochelaar
 • 保镖
  bǎobiāo
  lijfwacht
 • 心理医生
  xīnlǐ yīshēng
  psychiater
 • 企业家
  qǐyè jiā
  ondernemer
 • 软件开发人员
  ruǎnjiàn kāifā rényuán
  software ontwikkelaar
 • 天文学家
  tiānwénxué jiā
  astronoom
 • 收银员
  shōuyín yuán
  kassier
 • 矿工
  kuànggōng
  mijnwerker
 • 诗人
  shīrén
  dichter
 • 院长
  yuàn zhǎng
  decaan
 • 乘务员
  chéngwùyuán
  stewardess
 • 教授
  jiàoshòu
  professor
 • 分析师
  fēnxī shī
  analist

Andere woordenlijsten in het Chinees

Tobo app downloaden om Chinese woorden te leren

Leer de meest gebruikte Chinese woordjes met flashcards (woordkaarten)

Tobo iOS-app downloadenTobo Android-app downloaden