Tudomány

Tudomány - Tanulj szavakat oroszul

40 szó
кле́тка
Fordítás
кле́тка-sejt svg
кле́тка
sejt
Jobb nyíl
1 / 40
 • кле́тка
  sejt
 • гене́тика
  genetika
 • ген
  gén
 • ткань
  szövet
 • бело́к
  fehérje
 • Ископа́емое
  fosszília
 • среда́ обита́ния
  élőhely
 • классифика́ция
  osztályozás
 • мута́ция
  mutáció
 • моле́кула
  molekula
 • нау́ка
  tudomány
 • Реа́кция
  reakció
 • си́ла тя́жести
  gravitáció
 • газ
  gáz
 • Откры́тие
  felfedezés
 • Жи́дкость
  folyékony
 • Магни́т
  mágnes
 • радиоакти́вность
  radioaktivitás
 • лаборато́рия
  laboratórium
 • части́ца
  részecske
 • Вещество́
  anyag
 • излуче́ние
  sugárzás
 • гипо́теза
  hipotézis
 • иссле́дователь
  kutató
 • отраже́ние
  tükörkép
 • биоло́гия
  biológia
 • хи́мия
  kémia
 • Фи́зика
  fizika
 • геоло́гия
  geológia
 • эне́ргия
  energia
 • едини́ца
  mértékegység
 • тео́рия
  elmélet
 • Анато́мия
  anatómia
 • органи́зм
  organizmus
 • свет
  fény
 • иссле́дование
  kutatás
 • микроско́п
  mikroszkóp
 • Телеско́п
  teleszkóp
 • Вселе́нная
  univerzum
 • учёный
  tudós

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást