Iskolai oktatás

Iskolai oktatás - Tanulj szavakat oroszul

52 szó
шко́ла
shkóla
Fordítás
шко́ла-iskola svg
шко́ла
shkóla
iskola
Jobb nyíl
1 / 52
 • шко́ла
  shkóla
  iskola
 • класс
  klass
  osztályterem
 • доска́
  doská
  tábla
 • кни́га
  kníga
  könyv
 • Каранда́ш
  Karandásh
  ceruza
 • бума́га
  bumága
  papír
 • ла́стик
  lástik
  radír
 • Но́жницы
  Nózhnitsi
  olló
 • Точи́лка
  Tochílka
  ceruzahegyező
 • Экза́мен
  Ekzámen
  vizsga
 • Слова́рь
  Slovár
  szótár
 • уро́к
  urók
  lecke
 • библиоте́ка
  bibliotéka
  könyvtár
 • тетра́дь
  tetrád
  jegyzetfüzet
 • скре́пка
  skrépka
  gemkapocs
 • вопро́с
  voprós
  kérdés
 • стэплер
  stepler
  tűzőgép
 • студе́нт
  studént
  tanuló
 • учи́тель
  uchítel
  tanár
 • Слова́рный запа́с
  Slovárnii zapás
  szókincs
 • калькуля́тор
  kalkulyátor
  számológép
 • кни́жная по́лка
  knízhnaya pólka
  könyvespolc
 • алфави́т
  alfavít
  ábécé
 • Дома́шнее зада́ние
  Domáshnee zadánie
  házifeladat
 • Матема́тика
  Matemátika
  matematika
 • Геогра́фия
  Geográfiya
  földrajz
 • Обуче́ние
  Obuchénie
  oktatás
 • Дипло́м
  Diplóm
  diploma
 • уче́бная програ́мма
  uchébnaya prohrámma
  tanterv
 • Однокла́ссник
  Odnoklássnik
  osztálytárs
 • пи́сьменный стол
  písmennii stol
  íróasztal
 • уче́бник
  uchébnik
  tankönyv
 • Семе́стр
  Seméstr
  szemeszter
 • ру́чка
  rúchka
  toll
 • Ле́кция
  Léktsiya
  előadás
 • Черни́ла
  Cherníla
  tinta
 • столо́вая
  stolóvaya
  étkezde
 • страни́ца
  stranítsa
  oldal
 • Курс
  Kurs
  tanfolyam
 • Акаде́мия
  Akadémiya
  akadémia
 • Факульте́т
  Fakultét
  kar
 • университе́т
  universitét
  egyetem
 • Рюкза́к
  Ryukzák
  hátizsák
 • часы́
  chasí
  óra
 • Ка́рта
  Kárta
  térkép
 • Пали́тра
  Palítra
  paletta
 • компью́тер
  kompyúter
  számítógép
 • Прое́ктор
  Proéktor
  projektor
 • бассе́йн
  basséin
  úszómedence
 • исто́рия
  istóriya
  történelem
 • биоло́гия
  biológiya
  biológia
 • тре́нер
  tréner
  edző

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást